Olet tässä (Helsinki)

Kyttehdot

1. Yleistä
www.olettässä.fi on Kustannusosakeyhtiö Avain Oy:n (myöhemmin “Avain” tai “Palveluntarjoaja”) tuottama ja pääasiassa osoitteessa www.olettässä.fi julkaisema verkkopalvelu (myöhemmin “Palvelu”). Palvelun käyttäjä (myöhemmin “Käyttäjä”) on todellinen henkilö, joka rekisteröityy palveluun ja lähettää sivustolle sisältöä sivustolla olevien lomakkeiden avulla. Tämä käyttöehtosopimus on voimassa Avainmen ja palvelun käyttäjän välillä.

Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia (domain) Avaimen valintojen mukaan. Palvelu liittyy Avaimen ja mediataiteilija Meiju Niskalan Olet Tässä (Helsinki) -kulttuuriprojektiin, ja toimii sen tutkimusaineiston keruukanavana sekä myöhemmin projektin tukimediana.

Avaimella on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Avaimella on oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tarjoaminen käyttäjälle osittain tai kokonaan.

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Avain vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa Avaimella ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Tällä hetkellä Palvelussa toimii Olet Tässä -projektin Tiedonkeruuvaihe. Tiedonkeruuvaiheessa Avain kerää käyttäjiltä lähdeaineistoa / tutkimusmateriaalia Olet Tässä (Helsinki) -projektin sisällöntuotantoon liittyen. Kerättyä aineistoa voidaan käyttää projektin tuotannossa 2. kohdassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

2. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet
Käyttäjän palveluun antamien tunnistetietojen tulee olla ajan- ja totuudenmukaisia ja hänen tulee noudattaa palvelussa hyviä tapoja, Suomen lakia ja muita voimassa olevia säännöksiä.

Käyttäjän tulee olla tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä palvelussa lain tai hyvien tapojen vastaista tai loukkaavaa aineistoa. Käyttäjä ei myöskään saa käyttää palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisesti. Lisäksi käyttäjä ei saa käyttää palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisten tarkoitusten edistämiseen.

Käyttäjä ei saa kopioida, levittää, lähettää tai välittää palvelussa saatavilla olevaa aineistoa. Mikäli käyttäjä luo linkin palveluun, tulee sen avautua yksin omaan ikkunaansa, eikä ns. frameen.

Käyttäjän palveluun lähettämien kuvien ja tarinoiden tekijänoikeudet säilyvät alkuperäisellä oikeudenomistajalla, kuitenkin niin, että palveluntarjoajalla on oikeus käyttää niitä lähdeaineistona, ja käyttäjän erillisellä suostumuksella myös käyttää niitä omissa julkaisuissaan.

3. Tietosuoja
Palveluun luovutetut tiedot käsitellään Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Salaisia tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan lain sitä edellyttäessä. Luovuttaessaan tiedot palvelulle käyttäjä suostuu siihen, että valitut tiedot (karttapisteen sijainti, siihen liittyvä tarina, tarinan otsikko, valokuva ja käyttäjän nimimerkki tai tehtviin lhetetty vastaus/kommentti ) näkyvät muille sivuston käyttäjille.